Apel do senatorów okręgu żywieckiego i cieszyńskiego; bielskiego i pszczyńskiego; limanowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego o odrzucenie ratyfikacji tzw. konwencji przemocowej!

Włączając się w ogólnopolską akcję naszej partii, Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, zaapelowałem wraz z ks. Władysławem Zązlem, Kapelanem Związku Podhalan oraz Stanisławem Lizakiem, Prezesem Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan do senatorów: Tadeusza Kopcia (okręg 79: żywiecki, cieszyński), Rafała Muchackiego (78: okręg bielski, pszczyński) oraz Stanisława Hodorowicza (okręg limanowski, nowotarski, tatrzański) o nieratyfikowanie dokumentu.

 

Milówka, 2 marca RP 2015

  

Szanowny Pan

Tadeusz Kopeć

Senator RP

 

Apel o odrzucenie Konwencji Rady Europy wprowadzającej ideologię gender we wszystkie obszary życia społecznego w Polsce

 

Przegłosowana w dniu 6 lutego br. przez Sejm RP ratyfikacja „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” jest działaniem ingerującym w podstawy ładu moralnego w naszym państwie. Szczególnie bulwersujące są przepisy zobowiązujące Państwo Polskie do obowiązkowego wprowadzenia w oficjalnych programach, na wszystkich poziomach edukacji, nauczania odrzucającego „stereotypowe pojmowanie ról społecznych mężczyzn i kobiet”. Może to stać się pretekstem do antyrodzinnej indoktrynacji dzieci i młodzieży. Wywrotowy charakter tej konwencji podkreśla fakt, że zobowiązuje ona do propagowania w szkole „niestereotypowych” zachowań seksualnych, czyli propagowanie ideologii gender. Jest to ingerencja w fundamentalne prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawanymi przez nich wartościami.

Konwencja wprowadza do polskiego porządku prawno-ustrojowego koncepcję płci „społeczno-kulturowej”, która jest sprzeczna z prawem naturalnym i porządkiem konstytucyjnym. Tym samym staje się ona podstawą do ataku na rodzinę, religię, kulturę i tradycję narodową, które traktuje jako „instytucje przemocy”. Przypominamy, że Polska jest państwem o najniższym w UE poziomie przemocy wobec kobiet, co uznała także unijna Agencja Praw Podstawowych, a polskie ustawodawstwo skutecznie walczy z tego typu patologiami.

Apelujemy do Pana Senatora o odrzucenie ratyfikacji tej konwencji! „Czas próby polskich sumień trwa!” (Św. Jan Paweł II)

 

Z wyrazami szacunku,

 

Ks. prałat Władysław Zązel

Kapelan Związku Podhalan w Polsce

Władysław Motyka

Pełnomocnik Okręgowy Prawicy Rzeczypospolitej Bielsko-Biała

Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce

Stanisław Lizak

Prezes Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w Polsce 

 

 

Milówka, 2 marca RP 2015 

 

Szanowny Pan

Rafał Muchacki 

Senator RP

  

Apel o odrzucenie Konwencji Rady Europy wprowadzającej ideologię gender we wszystkie obszary życia społecznego w Polsce

 

Przegłosowana w dniu 6 lutego br. przez Sejm RP ratyfikacja „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” jest działaniem ingerującym w podstawy ładu moralnego w naszym państwie. Szczególnie bulwersujące są przepisy zobowiązujące Państwo Polskie do obowiązkowego wprowadzenia w oficjalnych programach, na wszystkich poziomach edukacji, nauczania odrzucającego „stereotypowe pojmowanie ról społecznych mężczyzn i kobiet”. Może to stać się pretekstem do antyrodzinnej indoktrynacji dzieci i młodzieży. Wywrotowy charakter tej konwencji podkreśla fakt, że zobowiązuje ona do propagowania w szkole „niestereotypowych” zachowań seksualnych, czyli propagowanie ideologii gender. Jest to ingerencja w fundamentalne prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawanymi przez nich wartościami.

Konwencja wprowadza do polskiego porządku prawno-ustrojowego koncepcję płci „społeczno-kulturowej”, która jest sprzeczna z prawem naturalnym i porządkiem konstytucyjnym. Tym samym staje się ona podstawą do ataku na rodzinę, religię, kulturę i tradycję narodową, które traktuje jako „instytucje przemocy”. Przypominamy, że Polska jest państwem o najniższym w UE poziomie przemocy wobec kobiet, co uznała także unijna Agencja Praw Podstawowych, a polskie ustawodawstwo skutecznie walczy z tego typu patologiami. 

Apelujemy do Pana Senatora o odrzucenie ratyfikacji tej Konwencji! „Czas próby polskich sumień trwa!” (Św. Jan Paweł II)

 

Z wyrazami szacunku,

 

Ks. prałat Władysław Zązel 

Kapelan Związku Podhalan w Polsce

Władysław Motyka 

Pełnomocnik Okręgowy Prawicy Rzeczypospolitej Bielsko-Biała

Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce  

Stanisław Lizak

Prezes Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w Polsce 

 

 

Milówka, 2 marca RP 2015 

Szanowny Pan

Prof. Stanislaw Hodorowicz  

Senator RP

  

Apel o odrzucenie Konwencji Rady Europy wprowadzającej ideologię gender we wszystkie obszary życia społecznego w Polsce

 

Przegłosowana w dniu 6 lutego br. przez Sejm RP ratyfikacja „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” jest działaniem ingerującym w podstawy ładu moralnego w naszym państwie. Szczególnie bulwersujące są przepisy zobowiązujące Państwo Polskie do obowiązkowego wprowadzenia w oficjalnych programach, na wszystkich poziomach edukacji, nauczania odrzucającego „stereotypowe pojmowanie ról społecznych mężczyzn i kobiet”. Może to stać się pretekstem do antyrodzinnej indoktrynacji dzieci i młodzieży. Wywrotowy charakter tej konwencji podkreśla fakt, że zobowiązuje ona do propagowania w szkole „niestereotypowych” zachowań seksualnych, czyli propagowanie ideologii gender. Jest to ingerencja w fundamentalne prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawanymi przez nich wartościami. 

Konwencja wprowadza do polskiego porządku prawno-ustrojowego koncepcję płci „społeczno-kulturowej”, która jest sprzeczna z prawem naturalnym i porządkiem konstytucyjnym. Tym samym konwencja staje się podstawą do ataku na rodzinę, religię, kulturę i tradycję narodową, które traktuje jako „instytucje przemocy”. Przypominamy, że Polska jest państwem o najniższym w UE poziomie przemocy wobec kobiet, co uznała także unijna Agencja Praw Podstawowych, a polskie ustawodawstwo skutecznie walczy z tego typu patologiami.

Apelujemy do Pana Senatora o odrzucenie ratyfikacji tej Konwencji! „Czas próby polskich sumień trwa!” (Św. Jan Paweł II). 

 

Z wyrazami szacunku i podhalańskim pozdrowieniem,

 

Ks. prałat Władysław Zązel

Kapelan Związku Podhalan w Polsce 

Władysław Motyka

Pełnomocnik Okręgowy Prawicy Rzeczypospolitej Bielsko-Biała 

Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce

Stanisław Lizak 

Prezes Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w Polsce

  

Ostomiły Senatorze!

 

To post scriptum kierujemy do Wos jako Honorowi Członkowie Związku Podhalan w Polsce do drugiygo Honorowego Członka nasej Organizacyi. Senatorze, posluchojcie nasego apelu i nie przykładojcie rynki do tego co zniscyć mo to, co dlo Górola i Poloka niezmiynne i świynte. Górolowi przystoi trzymać sie po góralsku. Myślymy, ze mozno na Wos licyć. Bo sami pisecie w swoij refleksyi: „Dostąpiliśmy przywileju bycia i to każe nam wybierać. Bez tego jesteśmy martwi duchem, zaś wybór, to wyzwolenie, to wolność, to prawdziwy promień słońca w cieniu naszego życia. Iść w bój z trwożną naturą, wybierać drogę i walczyć o szczęście swoje. Oto powinność człowieka.” Tak trzymojcie i nie popuscojcie. Haj!

 

Wierzymy, że senatorowie zachowają się jak należy i odrzucą tzw. konwencję przemocową. Dopomóż Panie Boże!