Pożegnaliśmy Ś.P. Marka Waniewskiego

Pożegnaliśmy naszego przyjaciela Ś.P. Marka Waniewskiego.

Marek Waniewski zmarł 6 czerwca 2015.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 czerwca 2015 w Kościele Chrystusa Króla i na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach.

Znany był jako niezłomny obrońca życia i ludzkiej godności. Organizował głośne akcje Frondy, Fundacji Pro i Klubu Gazety Polskiej w Gliwicach.

Był pełnomocnikiem okręgu Gliwice Prawicy Rzeczypospolitej i członkiem Zarządu Wojewódzkiego Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka.

Był także radnym Rady Miasta Gliwice obecnej kadencji.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym,

z Tobą Panem aż na wieki wieków, amen.

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.