19 lipca 2015 - Złożyliśmy "Górolski Hołd" Matce Boskiej Rychwałdzkiej

19 lipca 2015 roku odbyły się uroczystości 50 – lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Rychwałdzkiej dokonanej 18 lipca 1965 roku przez Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ówczesnego Metropolitę Krakowskiego, arcybiskupa Karola Wojtyłę. W 50 lat po tej uroczystości odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, Homilię wygłosił ...Prymas Polski ks. arcybiskup Wojciech Polak. Gości witał Kustosz Sanktuarium w Rychwałdzie, Ojciec Bogdan Kocańda OFM Conv. Wśród nich znaleźli się m.in.: Prezydent - elekt Andrzej Duda oraz kandydat na premiera Beata Szydło. Prezydent – elekt otrzymał kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Rychwałdzkiej, którą zamierza zabrać już w krótce do Pałacu Prezydenckiego.
Górale żywieccy zaznaczyli obecność w czasie Jubileuszu Koronacji. Przed Mszą Świętą, 130 osobowa grupa muzykantów i śpiewaków góralskich pod przewodnictwem Czesława Węglarza i Jadwigi Jurasz zaprezentowała program "Górolskiyj Gaździnie" na który złożyły się części: tradycyjna żywiecka i nabożna Maryjna.
W czasie procesji darów Oddział Górali Żywieckich ZP ofiarował spinkę góralską, a Zarząd Główny ZP oscypki i miód. Po Mszy Świętej Władysław Motyka wraz z żoną Anną i synem Piotrem, władzami Związku Podhalan w Polsce, wśród których byli m.in. wiceprezes Alojzy Lichosyt byli prezesi: Maciej Motor – Grelok i Jan Hamerski, prezesi Oddziału Górali Żywieckich Stanisław Lizak i Adam Banaś złożyli Matce Boskiej Rychwałdzkiej "Górolski Hołd" ślubując Wierność Chrystusowi i Maryi.
O 20 w Amifteatrze pod Grojcem w Żywcu odbył się koncert Misterium Uwielbienia "Tehillah".
50 – lecie koronacji Matki Boskiej Rychwałdzkiej było cudowną uroczystością, która na zawsze zostanie w naszych sercach. Składamy serdeczne podziękowania Ojcom Franciszkanom. Panią Ziemi Żywieckiej, Matkę Boską Rychwałdzką, upraszamy o Łaski i za Łaski dziękujemy. Króluj nam Maryjo, króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!

Oto pełny tekst "Górolskiygo Hołdu" napisanego i wygłoszonego przez Władysława Motykę:

Górolski Hołd

„W Rykwołdzkim Obrozie Maryja na nos woła
pódźcie do Mnie dzieci z kozdego tyk gór sioła”
Matko nasa Pani Żywieckij Ziymi!
Zasłuchani w tom naboznom pieśń, pokornie i z radościom, stajymy przed Tobom tutok w Rykwołdzie, w tym górolskim gnioździe, ka juz bez mało 400 roków przychodzom do Ciebie pielgrzymi, z bliska i z daleka.
W roku Pańskim 1965, w dziyń Twoij koronacyi byli tu nasi ojcowie. W tamtyn trudny cas zmogań Kościoła i Poloków z komunom, nie odwiedła ik od Ciebie ani komunistycno propaganda, ani utrydniynia ze strony władzy, ani na końcu niepogoda i ta sławetno ulywa. Bo tyn wielgi dysc, ty potoki wód - jak padoł wtedy w Rykwołdzie Ksiondz Prymas, a dzisiok Sługa Bozy Stefan kardynał Wyszyński – omyły nie ino nase ciała, ale omyły tez nase duse i nasom Ojcyzne na rocnice 1000 roków Krztu Polski. Tyn dysc Bozej łaski dalij w nos trwo.
I my dzisiok, lud żywiecki i górole wsytkik górskik dziedzin, na kolanak dziynkujymy Tobie Matko, ze my dockali tej wielgij kwili 50. roków Twoij koronacyi w tym Cudownym Obrozie.
Matko nasa Gaździno Góroli Polskik!
Nosompiyrw dziynkujymy Ci za wselenijakie łaski, dobrodziyjstwa i pociechy, jakik za Twojom przycynom my doznali. Dziynkujymy Ci Matko, ze dzwigos nos z upadku i chorości, ze słabości nasyk, stropiynio i zwontpiynio. Dziynkujymy Ci za Twojom dobroć co oświetlo nase Beskidy, bo prowdziwie pisoł Twój kronikorz: „Wielgie łaski i cuda przy tym obrozie sie dziejom.”
Juz w XVII wieku, w casie potopu szwedzkiygo udryncony lud górolski i polski noród cały znaloz w Tobie niezawodnom Patronke i Opiekunke. I dzisiok pytomy Ciebie Matko o opieke nad nami i Ojcyznom nasom. Pocies nos i dej nom mocnom wiare, coby my sie nie zatracili w tym łozbieganym świecie i kcieli kcieć - zyć po Bozymu w nasyk rodzinak i spólnocie. Pytomy o to słowami starodownej pieśni: „Nojświyntso Panno Maryjo w rykwołdzkim potoku miyj nos w tym górnym kraju zawse na swym oku”.

W tyn urocysty cas ślubujymy Tobie Matko
- trzymać sie mocno Ewangeliji i Krziza
- bronić, jak dziadkowie i ojcowie nasi, świyntej wiary katolickiyj i niepodległości Polski
- słuzyć jak nojlepiyj rodnej ziymi
- pilnować górolskiyj i norodowej tradycji i kultury
- i pielgrzymować do Ciebie w kozdy cas!

Gaździno Góroli!
stawioj sie za nami u Twego Syna
o to pytomy
Zdrowaś Maryja!
Pani nasej piyknej Żywieckij Ziymi!
opromiynioj Twoim blaskiym
drógi nasego zywobycio
i prowodź nos do niebios bram,
Ave Maryja!

Hołd skladajom
Górole Żywieccy
skupiyni we Zwionzku Podholan w Polsce

Rykwołd, 19 lipca Roku Pańskiygo 2015

Autor zdjęć i artykułu: Piotr Motyka
Zdjęcie główne "Hołdu Górolskiygo": Tomasz Terteka