6 sierpnia 2015 - Panie Prezydencie, to się uda!

 

             Prezydent Andrzej Duda na szlaku Niepodległej!

 

6 sierpnia RP 2015. W Święto Przemienienia Pańskiego i w kolejną, 101. rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów, Andrzej Duda objął urząd Prezydenta RP. Uczynił to w stylu, który wyznacza nową jakość w rządzeniu Polską i nowy rozdział naszych dziejów. W swym orędziu przedstawił szczegółowy plan swojej prezydentury, obejmujący całokształt zagadnień państwowych i narodowych. Wskazał na potrzebę budowania wspólnoty wszystkich Polaków, w kraju i rozsianych po świecie. To daje nadzieję, że Państwo Polskie nie będzie więcej marnować swojego najcenniejszego potencjału, jakim są właśnie sami Polacy.

 

Mnie, z racji osobistych zainteresowań, cieszy zapowiedź utworzenia instytucji broniącej dobrego imienia Polski w świecie. To, jak pokazuje dotychczasowa praktyka miękkiego reagowania lub w ogóle braku reakcji na akty szkalowania Polski, jest pilnym zadaniem dla państwa i samych Polaków. Góralskie porzekadło mówi: Usanujes siebie, posanujom ciebie. Cieszy mnie też zapowiedź uaktywnienia naszej polityki zagranicznej, zwłaszcza w odniesieniu do naszych sąsiadów – zapowiedź odnowienia Grupy Wyszehradzkiej i budowanie rzeczywistego partnerstwa państw Europy środkowej i wschodniej. To jest warunek naszej równoprawnej pozycji w UE i naszego bezpieczeństwa.

 

Jestem człowiekiem niezłomnym i człowiekiem wiary - deklaruje Pan Prezydent. Bądźmy i my tacy. Wspierajmy Prezydenta Andrzeja Dudę naszym zaangażowaniem i brońmy Jego dobrego imienia. Módlmy się w Jego intencji, aby mężnie wypełniał swoją prezydenturę.

 

Panie Prezydencie, to się uda! To się nam wszystkim uda!