5 września - relacja ze spotkań z prezesem PR Markiem Jurkiem, Bielsko - Biała/Żywiec

 

W dniu 5 września 2015 roku wizytę w Żywcu i Bielsku – Białej złożył Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany z list Prawa i Sprawiedliwość.

W godzinach porannych prezes Jurek wygłosił przemowę w Studium Teologii Rodziny w Bielsku – Białej. O 11 odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji nadania Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych "Edukacja" imienia bł. Matki Teresy z Kalkuty. Następnie odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego, na którym wykład wygłosił prezes Jurek. Podkreślił, że sytuacja, w której się dziś znajdujemy nie jest najprostsza, ale Polska posiada potencjał, który właściwie ukierunkowany, może przynieść zmianę dla Europy i Świata. W odniesieniu do Osoby bł. Matki Teresy z Kalkuty zaznaczył, że dzisiaj najwięcej Misjonarzy pochodzi z Polski, Filipin oraz Indii. Zwrócił uwagę, że powinniśmy wierzyć, że możemy wiele osiągnąć, gdyż to w naszych czasach działy się cuda, które na początku lat 90 wydawały się niemożliwe, na przykład, to że w stolicy Estonii Tallinie będzie obradować szczyt NATO, w którym będą brać udział państwa Europy Środkowej. Dyrektor LO Aleksander Sapiński wręczył medale "Przyjaciół Szkoły Matki Teresy", które otrzymali m.in. prezes Jurek oraz pełnomocnik okręgowy Bielska - Białej Prawicy Rzeczypospolitej, Władysław Motyka.

O 15 odbyło się spotkanie w Domu Pielgrzyma w Hałcnowie. Prezes Jurek mówił o fundamentalnym znaczeniu zachowania własnej waluty narodowej – złotego, spójności społecznej, by nie dopuścić do islamizacji Polski oraz o obronie chrześcijańskiego charakteru Polski, gdyż są to fundamenty przyszłości. W odniesieniu do sytuacji w Unii Europejskiej, podkreślił, że islamizacja zagraża Europie Zachodniej, która wyrzekła się chrześcijaństwa. Zwrócił uwagę także na to, że zaskakująco wiele rzeczy łączy islamistów z obecnie sprawującą władzę europejskimi ateistami, którzy mają zamiar burzyć dawny porządek i stworzyć nowy, wspaniały świat, co jest iluzją. Europa Zachodnia niechętnie także dopuszcza prawdę o skutkach komunizmu w Europie. Podkreślił, że państwami, które głównie bronią Życia, w Parlamencie Europejskim są Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Chorwacja i Litwa. Prezes Jurek zaznaczył, że jego apele, na przykład dotyczące życia w czystości, wierności małżeńskiej i wychowania w takim duchu, spotykają się z brakiem akceptacji, szczególnie przedstawicieli Europy Zachodniej. Natomiast różnego rodzaju dewiacje, przyjmowane są z aplauzem, zdecydowaną większością. Prezes Jurek, podkreślił, że my Polacy musimy się temu przeciwstawić i prowadzić rozsądną politykę, która pozwoli nam wykorzystać nasz potencjał. Daj Boże, by tak się działo!

W spotkaniach łącznie wzięło udział kilkaset osób. Prezesowi Jurkowi i pełnomocnikowi Motyce towarzyszyli lokalni działacze i sympatycy Prawicy Rzeczypospolitej, w tym pełnomocnik powiatu żywieckiego i cieszyńskiego, Piotr Motyka oraz pełnomocnik powiatu bielskiego i Bielska – Białej, Grzegorz Wnętrzak. Wszystkich zainteresowanych obroną chrześcijańskiego charakteru Polski i Europy zachęcamy do współpracy, wspólnie możemy wiele zrobić, na Chwałę Bożą i pożytek ludziom!

Autor: Piotr Motyka

Autor zdjęć: Piotr Motyka