Personalia

Władysław Motyka

- rocznik 1954, mieszkaniec Milówki, 

- absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – historia i podyplomowe studia administracji publicznej, 

- doświadczony samorządowiec - radny Sejmiku Województwa Śląskiego II kadencji,

- wybitny działacz regionalny - wiceprezes Związku Podhalan w Polsce (2005-2011), Honorowy Członek ZP,

- założyciel i wieloletni prezes Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego w Milówce,

- inicjator wielu akcji społecznych, m.in. budowy Pomnika Niepodległości w Milówce,

- za popularyzację tradycji niepodległościowych odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 70-lecia Narodowych Sił Zbrojnych,

- kompetentny polityk - członek założyciel Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, 

- wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Prawicy Rzeczypospolitej,

 

Autor wielu cenionych publikacji, m.in. 

 „Tu był Piotr. Związki Jana Pawła II z Żywiecczyzną i Beskidami”

oraz unikatowej kolekcji pieśni Karpat: 

„Śpiewnika górali polskich” i międzynarodowego „Śpiewnika karpackiego” (link publikacje)

Stan cywilny: żonaty - małżonka Anna, dwoje dzieci: Katarzyna i Piotr

Rodzina mocno wspiera moje zaangażowanie w sprawy publiczne, wsparcie najbliższych daje mi nieoceniony komfort w mojej działalności.